"Šťasten ten komu bylo dáno dobrat se tajných příčin věcí."